VI VILL VARA MED DIG PÅ VÄGEN TILL ETT HÄLSOSAMT LIV.